Zaznacz stronę

Każda inwestycja budowlana wymaga prac na najwyższym poziomie. Wszystkie czynności muszą być wykonywane starannie by nie było konieczności wprowadzania poprawek. Przyszłe budynki muszą być trwałe, dzięki temu klienci będą zadowoleni, z jakości usług. Wykorzystanie najlepszych materiałów również wpłynie na pozytywną opinię.

Nie można też zapominać, że aby inwestycja powiodła się, teren, na którym będzie realizowana powinien być odpowiednio przygotowany. Ważne jest wytyczenie dokładnych zarysów budynku i wyrównanie gruntu. W tym momencie dochodzi do tak zwanej niwelacji terenu – zapraszamy do czytania w celu poznania na czym polega ta profesjonalna usługa.

Rozjaśnienie zagadnienia

Niwelację terenu stosuje się w celu uporządkowania działki pod budowę, wylanie fundamentów. Tego typu rozwiązanie wykorzystuje się również przy budowie dróg, placów, parkingów. Polega na wyrównaniu powierzchni gruntu rodzimego oraz odpowiedniego ukształtowania jej powierzchni stosownie do zamierzeń dalszego wykorzystania działki. W ten sposób wyrównuje się działkę budowlaną, usuwane są wszelkie wzniesienia. Niwelacji terenu dokonuje się poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub uzupełnianie jego ubytków.

Niwelacji dokonuje się po uzyskaniu danych dotyczących wysokości, wytyczonych urządzeniami geodezyjnymi. Można wyróżnić kilka metod ustalania wysokości terenu:

 • Niwelacja geometryczna,
 • Niwelacja trygonometryczna,
 • Niwelacja barometryczna,
 • Niwelacja hydrostatyczna,
 • Niwelacja satelitarna.

Oczywiście by móc zacząć przygotowania terenu pod budowę należy uzyskać stosowne pozwolenia. Bez nich nie ma możliwości rozpoczęcia budowy bez narażania się na karę za dopuszczenie się samowoli budowlanej.

Do prowadzenia pomiarów potrzebny jest profesjonalny sprzęt

W celu uzyskania precyzyjnych danych koniecznych do wyrównywania terenu potrzebny jest profesjonalny sprzęt. Do prowadzenie obliczeń wykorzystuje się trzy podstawowe rodzaje niwelatorów:

 • Niwelatory laserowe,
 • Optyczne
 • Elektroniczne

Różnią się budową i sposobem obsługi. Najważniejsze jest jednak to, że pozwalają na prowadzenie najważniejszych pomiarów. Zalicza się do nich:

 • Wysokość – podstawowa informacja na całej budowie, jest to stała wysokość niezmienna na całym terenie
 • Nachylenie – pomiar wymagany dla rurociągów, dróg, parkingów i innych miejsc, w których konieczny jest naturalny odpływ wody.
 • Pion– wartość niezbędna dla ścian, słupów lub kolumn umieszczanych proniwelacja terenustopadle do poziomu.
 • Kierunek – podstawa każdego aspektu budowy. Bez właściwej kontroli linii ściany nie spotykałyby się pod kątem prostym, a linie proste nie byłyby proste.

Gdy już pomiary zakończyły się, potrzebny jest sprzęt do wyrównywania terenu. Należą do niego między innymi walce, równiarki, spychy, zagęszczarki.

Doskonałe przygotowanie

Dokonanie wyrównania terenu za pomocą opisanych powyżej metod i sprzętu daje ważną gwarancję. Zapewnia idealnie uporządkowany grunt pod inwestycję. Pozwoli na perfekcyjne prowadzenie prac. Profesjonalna niwelacja terenu pomoże w tym by inwestycja okazała się sukcesem.