Zaznacz stronę

Obecnie sporym problemem, z którym zmaga się cały świat, są odpady, których segregowanie, utylizacja czy też recykling zabiera sporo czasu oraz pieniędzy, ale jednocześnie jest niezbędne do tego, aby uchronić świat przed szkodliwym oddziaływaniem tych odpadów. Pomocne są w tym przypadku różnego rodzaju standardy takie jak norma ISO 14001, która dotyczy zarządzania środowiskowego w firmach, w tym również kwestii związanych z zarządzaniem odpadami w przedsiębiorstwach. 

Warto więc wiedzieć czym jest ten standard, w jaki sposób skutecznie zarządzać odpadami zgodnie z wymaganiami zawartymi w tej normie, jakie są metody segregacji i utylizacji odpadów oraz dlaczego warto wdrożyć standard ISO 14001 we własnej firmie?

Czym jest standard ISO 14001?

ISO 14001 to międzynarodowy standard dotyczący zarządzania środowiskowego. Określa on wymagania dla systemu zarządzania środowiskowego, którego celem jest poprawa wpływu działalności organizacji na środowisko oraz spełnianie wymagań prawnych i innych wymagań środowiskowych. 

Standard ten pomaga organizacjom identyfikować i kontrolować ich wpływ na środowisko oraz działać w sposób zrównoważony. Organizacje mogą uzyskać certyfikację ISO 14001, co potwierdza, że ich system zarządzania środowiskowego spełnia wymagania standardu. 

Jak skutecznie zarządzać odpadami zgodnie z normą ISO 14001?

Standard ISO 14001 zawiera wyłącznie wytyczne i wymagania dotyczące zarządzania środowiskowego w firmie, w tym także gospodarowania odpadami. Chcąc więc, aby norma ta przyniosła skutek i pozwoli na dużo bardziej odpowiedzialne i skuteczniejsze zarządzanie odpadami należy pamiętać o tym, aby przestrzegać kilku kluczowych kroków:

  • Określenie rodzaju odpadów: należy dokładnie określić rodzaje i ilości odpadów generowanych przez przedsiębiorstwo, co umożliwi wybór odpowiedniej metody zarządzania nimi.
  • Planowanie: należy opracować plan zarządzania odpadami, który uwzględni cele przedsiębiorstwa, a także przepisy prawne dotyczące odpadów.
  • Implementacja: należy wdrożyć plan zarządzania odpadami, wybrać sposób ich transportowania i utylizacji lub recyklingu.
  • Kontrola: należy regularnie kontrolować działanie systemu zarządzania odpadami i wprowadzać zmiany w razie potrzeby, aby stale udoskonalać ten system.
  • Audyt: należy regularnie przeprowadzać audyty wewnętrzne i zewnętrzne, aby zapewnić, że system zarządzania odpadami spełnia wymagania normy ISO 14001.
  • Czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i ewidencja: należy regularnie monitorować przestrzeganie przepisów dotyczących odpadów oraz prowadzić ewidencję odpadów i transportu.

Metody segregacji i utylizacji odpadów zgodnie ze standardem ISO 14001?

Segregacja i utylizacja odpadów zgodnie z normą ISO 14001 polegają na kilku kluczowych krokach: 

  • Segregacja: należy dokładnie segregować odpady na różne rodzaje, takie jak papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale itp. Segregacja pozwala na skuteczniejsze zarządzanie odpadami i zwiększa możliwości ich recyklingu.
  • Redukcja: należy stosować różne metody redukcji ilości odpadów, takie jak: optymalizacja procesów produkcyjnych, ograniczanie marnotrawstwa, promowanie konsumpcji produktów o dłuższym okresie użytkowania i zmniejszenie ilości opakowań.
  • Recykling: należy stosować metody recyklingu odpadów, takie jak przetwarzanie odpadów w surowce wtórne, co pozwala na zmniejszenie ilości odpadów składowanych na składowiskach.
  • Składowanie: odpady, które nie mogą być poddane recyklingowi lub spaleniu, powinny być składowane na odpowiednich składowiskach zgodnie z przepisami prawnymi i zgodnie z normami bezpieczeństwa.

Dlaczego warto wdrożyć standard ISO 14001 we własnej firmie?

Wszelkiego rodzaju działania proekologiczne są obecnie priorytetem w wielu krajach. Z tego też względu każda firma, która chce się rozwijać, umacniać swoją pozycję na rynku krajowym oraz międzynarodowym, a także budować zaufanie w oczach wspólników i klientów musi zadbać o te kwestie we własnej działalności. 

Jednym z rozwiązań jest dostosowanie działania firmy do standardu ISO 14001, który podaje skuteczne sposoby zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach, w tym zarządzania odpadami. Decydując się na wdrożenie tego standardu we własnej firmie, można mieć pewność, że przedsiębiorstwo dużo sprawniej będzie radziło sobie ze wszystkimi wyprodukowanymi podczas działania odpadami, które dodatkowo trafią w odpowiednie miejsce i zostaną prawidłowo zutylizowane. 

Ponadto zarządzanie środowiskowe ISO 14001 pozwala ulepszyć wizerunek firmy, która w oczach innych osób staje się przedsiębiorstwem troszczącym się o wspólne dobro, czyli w tym przypadku o środowisko naturalne.