Zaznacz stronę

Wiele osób decyduje się na inwestycję w różnego rodzaju systemy bezpieczeństwa, które mają na celu zabezpieczenie ich mienia przed zniszczeniem lub kradzieżą, a także zwiększenie bezpieczeństwa osób znajdujących się w obszarze ich działania.

Tego typu systemem jest monitoring wizyjny, który aktualnie używany jest w bardzo wielu miejscach zarówno w przestrzeni publicznej jak i na prywatnym terenie np. w domach jednorodzinnych. Jest to znakomite rozwiązanie podnoszące zdecydowanie poziom bezpieczeństwa w danym miejscu. Należy jednak pamiętać, że użytkowanie monitoringu wizyjnego wiąże się ze sporą odpowiedzialnością za dane osobowe osób objętych jego działaniem.

Nagranie, na którym zarejestrowana została osoba, którą można zidentyfikować na jego podstawie, jest nośnikiem zawierającym dane osobowe tej osoby i podlega ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO. Bardzo ważne jest, aby wiedzieć, jak informować osoby o stosowaniu monitoringu na danym obszarze oraz w jaki sposób przetwarzać dane osobowe zarejestrowanych osób, aby robić to w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

Monitoring wizyjny a przepisy

W przypadku stosowania monitoringu w miejscu pracy, jego zasady działania określa Kodeks pracy. Należy jednak pamiętać, że w momencie, gdy kamery obejmują swoim zasięgiem pracowników, dochodzi do przetwarzania danych osobowych, które podlegają ścisłej ochronie. Nie odnosi się to jedynie do pracowników i monitoringu stosowanego w miejscach pracy. Taka sama zasada obejmuje każdy inny monitoring, który rejestruje nagrania, na których znajdują się obce osoby, które mogą zostać zidentyfikowane na postawie tych nagrań.

Identyfikacja osoby może odbywać się przy pomocy imienia i nazwiska zarejestrowanego na nagraniu, numeru identyfikacyjnego (np. numeru rejestracyjnego samochodu), danych o lokalizacji, identyfikatora internetowego, charakterystycznego ubioru lub czynników określających fizyczną, genetyczną, fizjologiczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. W takich sytuacjach zawsze dochodzi do przetwarzania danych osobowych tych osób, o czym mówią przepisy RODO.

Dlatego każdy administrator monitoringu wizyjnego powinien brać pod uwagę obowiązujące przepisy i zadbać odpowiednio o prawidłowe stosowanie monitoringu wizyjnego, a także, bezpieczne przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych tak, aby były one dostępne dla osób nieupoważnionych do tego.

nagrania z kamer

Co można nagrywać a czego nie?

Monitoringu wizyjnego nie można stosować przykładowo w miejscach takich jak łazienki, szatnie czy pomieszczenia socjalne. Można to robić jedynie pod jednym warunkiem, że jest to niezbędne do realizacji określonego celu monitoringu i jednocześnie nie narusza to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób. W przypadku zakładów pracy monitoring stosowani w pomieszczeniach sanitarnych wymaga uzyskania uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej lub przedstawicieli pracowników w wybranych w trybie przyjętym u danego pracodawcy, w sytuacji gdy w danym miejscu nie działa zakładowa organizacja związkowa.

Każdy pracodawca ma możliwość zainwestowania w monitoring wizyjny, jednak nie jest to obowiązek. Wprowadzenie w danym miejscu tego typu monitoringu powinno zostać poprzedzone wnikliwą analizą czy taka inwestycja jest konieczna i czy chcąc zapewnić pracownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa, nie można zastosować innych mniej ingerujących w prywatność rozwiązań. Monitoring wizyjny powinien być ostatecznością w sytuacji, gdy inne sposoby zapewnienia bezpieczeństwa nie spełniają zamierzonego celu.

Bardzo ważne jest także to, że monitoring wizyjny jak sama jego nazwa wskazuje, rejestruje wyłącznie obraz. Rejestracja dźwięku za pomocą monitoringu jest niezgodna z prawem i może zostać uznane za naruszenie prywatności oraz nadmiarową formę przetwarzania danych. Nagrywając za pomocą kamer obraz i dźwięk może dojść do rejestracji informacji prawnie chronionych.

Wiąże się to z odpowiedzialnością administracyjna, cywilną, ale także karną. Każde stosowanie monitoringu powinno być także poprzedzone poinformowaniem osób przebywających w obszarze jego działania o tym fakcie. Można to zrobić za pomocą tablic informacyjnych zawierających dane o monitoringu, osobie zarządzającej monitoringiem oraz obszarze jego działania. Tylko spełniając wszystkie te wymagania, monitoring wizyjny może działać zgodnie z prawem.