Zaznacz stronę

Praktycznie cały przemysł drzewny oparty jest na stosowaniu obróbki skrawaniem. Obróbka skrawaniem jest to przetwarzanie danego materiału, w tym przypadku drewna poprzez ścinanie małych części zwanych wiórami.

Na czym polega obróbka?

Obróbkę skrawaniem wyróżnia się na obróbkę wiórową i obróbkę ścierną. Obróbka wiórowa usuwa nadmiar materiału narzędziami skrawającymi, które zamienione zostają na wióry. Maszyny do obróbki drewna stosowane do tego typu obróbki to frezarki, tokarki, wiertarki i strugarki. Pierwszy typ maszyn – frezarki wykonują frezowanie przeciwbieżne i współbieżne. Pierwszy sposób frezowania przebiega w ten sposób, iż krawędź tnąca musi poruszać się wzdłuż powierzchni obrabianej. W miarę upływu pracy frezarka będzie stopniowo coraz silniej do obrabianej powierzchni dociskana. W pierwszej fazie pracy siła , która dociska urządzenie do powierzchni jest tak niska, że krawędź tnąca narzędzia jedynie ślizga się po materiale, utwardzając go oraz tępiąc się.

Tego typu obróbka powoduje gorszą jakość powierzchni. Po zakończeniu pracy wyraźnie będzie widać ślady miejsc, w których frez przestał się ślizgać, a zaczął już ciąć. Jest to najczęściej stosowany rodzaj frezowania, gdyż siły działające na frez są mniejsze i mają charakter bardziej ciągłego nacisku niż wibracji. Współbieżne frezowanie jest wykonywane w takim samym kierunku jak posuw materiału. Narzędzie tnące czyli frez zaczyna ciąć w konkretnie określonym punkcie, odcinając na początku gruby wiór, który w miarę upływu pracy traci swoją grubość, aż na końcu spada do zera. Współbieżne frezowanie powoduje wyrzucanie wiórów za narzędziem, co ułatwia znacznie ich usunięcie. Wykonywana praca przez ten rodzaj obróbki charakteryzuje się wyższą, jakością wykonania. Krawędź tnąca nie trze powierzchni obrabianego materiału, zwiększając żywotność narzędzia i nie powoduje utwardzania materiału. Wadą tego frezowania są silne wibracje podczas pracy oraz duże siły działające na frez. Nie zaleca się wykonywania tego typu prac na frezarkach starego.

Dłutowanie i struganie drewna

Innym typem są maszyny do obróbki drewna przeznaczone do strugania i dłutowania. Struganie jest to czynność, która wyrównuje powierzchnie i uzyskuje pożądane wymiary grubości i szerokości materiału. Inny rodzaj obróbki materiału to dłutowanie. Polega na skrawaniu materiału obrabianego nożem umocowanym do suwaka, który w czasie pracy wykonuje ruchy pionowe lub poziome oraz ruchy posuwisto-zwrotne. Do strugania rzemieślnicy wykorzystują strugarki, które dzielą się na strugarki do płaszczyzn i do strugania kształtowego. Pierwszy rodzaj nadaje struganej desce określonej grubości, a strug kształtowy za pomocą noży nadaje odpowiedni kształt obrabianemu materiałowi. Maszyny stolarskie używane do dłutowania to dłutownice łańcuchowe [możesz zobaczyć ich techniczne detale w tym miejscu: https://www.exapro.pl/maszyny-do-obrobki-drewna-maszyny-do-dlutowania-drewna-dlutownice-c125].

dlutowanie-drewna

Posiadają prowadnice boczne o dużej powierzchni, co pozwala na precyzyjne prowadzenie i dokładne ustawianie. Dłutownice wykonują otwory czopowe i frezują rowki. Ten rodzaj maszyn wykonuje ruch prostoliniowy w płaszczyźnie pionowej na imaku nożowym. Są wyposażone w stoły obrotowe wraz z podzielnicą, ułatwiającą ustawienie kątowe przedmiotu obrabianego.