Zaznacz stronę

Czy tak naprawdę zdajemy sobie sprawę i wiemy kim jest rzeczoznawca majątkowy? Czy zastanawialiśmy się jak wygląda sama wycena nieruchomości? Czy wycena nieruchomości zawsze wygląda w sposób identyczny? Zacznijmy od pomocy w odpowiedzi na pytanie kim jest rzeczoznawca majątkowy. Jest to osoba posiadająca szczegółowe uprawnienia zawodowe, określone wymagane wykształcenie oraz posiada pewne prawa oraz obowiązki. Uprawnienia zawodowe wszystkim rzeczoznawcą nadaje Minister Infrastruktury. Nadanie to ma miejsce oczywiście po zdaniu egzaminu.

Wycena na potrzeby komercyjne

Egzamin z kolei zdaje się przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Przed podejściem do egzaminu należy odbyć obowiązkową roczną praktykę. Kto tak naprawdę może zostać rzeczoznawcą majątkowym? Rzeczoznawcą majątkowym może zostać tylko i wyłącznie osoba fizyczna, która dodatkowo posiada wykształcenie magisterskie wyższe oraz także obowiązkowo ukończyła studia podyplomowe. Studia podyplomowe muszą obowiązkowo być z zakresu wyceny nieruchomości Rzeczoznawca majątkowy tak naprawdę zajmuje się ogólnie rzecz biorąc wyceną nieruchomości oraz pewnym szacowaniem. Niektórym z nas mogło by się wydawać, że wycena nieruchomości nie należy do skomplikowanych zajęć czy czynności. Jednak w rzeczywistości czynność ta jest niezwykle skomplikowana i trudna. Wycena nigdy nie wygląda identycznie. Rzeczoznawca przed procesem przystąpienia do wyceny musi zebrać dodatkowe dane. Samych danych jest niemało. Tak naprawdę dane powinny być zgromadzone poprzez analizę ksiąg wieczystych, ewidencji sieci uzbrojenia każdego terenu czy katastrów nieruchomości. Są to tylko niektóre z danych nam potrzebnych.

wycena_dyduch

Wszelkie wykazy prowadzone przez urzędy skarbowe czy pozwolenia na budowę i zagospodarowania terenu również są bardzo ważne i znaczące. Może powyższe dane uzmysłowią niektórym z nas, że praca rzeczoznawcy majątkowe polega na przychodzeniu do danego mieszkania czy tez do danego domu i wykonaniu wyceny na podstawie oględzin. Tak naprawdę oględziny nawet nie zawsze jest potrzebny. Jest to zależne od samej metody szacowania nieruchomości. Wycenę nieruchomości można sporządzić na podstawie wyboru jednej z metod. Do wyboru mamy metodę porównawczą, metodę dochodową, metodę mieszaną czy też metodę kosztową. Najczęściej używaną i najbardziej popularną metodą jest metoda porównawcza. Jest ona możliwa do stosowania w momencie gdy znamy tak naprawdę ceny lokali, które są podobne do lokali przez nas wycenionych. Z wykorzystaniem tej metody bardzo łatwo jest wycenić mieszkanie w danym mieście, ale niezwykle trudno jest na przykład wycenić trzynastowieczny dworek z dużym parkiem.Jeśli chodzi o obowiązki i prawa rzeczoznawcy to jest on zobowiązany do wykonywania czynności jaką jest szacowanie nieruchomości zgodnie ze wszelkimi przepisami prawa oraz także ze standardami zawodowymi. Jeśli chodzi o zawód rzeczoznawcy to należy wiedzieć, że bardzo mocno podkreślany jest aspekt etyczny tegoż zawodu.